Fajerwerki i petardy

Bezpieczeństwo i porządek prawny

4 grudnia br. około godz. 19:40 do Dyżurnego Straży Miejskiej we Włocławku wpłynęła pierwsza w tym okresie interwencja związana z odpalaniem petard.

Ponieważ ten temat niezmiennie w okresie przedświątecznym o około noworocznym powraca, jak bumerang przypominamy o przepisach regulujących używanie fajerwerków oraz petard. Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 46/VII/1994 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 1994 roku na terenie miasta Włocławek w sposób legalny możemy używać petard i fajerwerków jedynie w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. W pozostałe dni roku obowiązuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych. Tylko wyjątkowo ten zakaz nie obowiązuje po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Włocławek.

Za nieprzestrzeganie zakazu i zabronione używanie petard oraz fajerwerków strażnicy miejscy mogą zastosować odpowiednie środki prawne, w tym nakładać mandaty karne oraz kierować wnioski o ukaranie do sądu  na podstawie przepisu art. 54 Kodeksu Wykroczeń w związku z wyżej wymienioną Uchwałą. Również na podstawie np. art. 51 § 1 i 2 Kodeksu Wykroczeń w przypadku, gdyby sprawca czynu doprowadził do zakłócenia ładu, porządku publicznego.

Za tego rodzaju wykroczenie wobec sprawcy, który ma ukończone 17 lat można zastosować mandat karny  w  wysokości do 500 zł lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego we Włocławku. Niestety zdarzało się , że strażnicy miejscy ujawniali używanie środków pirotechnicznych przez małoletnich poniżej 17 roku, wręcz przez kilkuletnie dzieci, wówczas najczęściej strażnicy przeprowadzają  rozmowy z rodzicami, w drastycznych przypadkach możemy skierować sprawę do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Materiały pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko w miejscach spełniających ustawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W sklepach sprzedaż może prowadzić uprawniony sprzedawca a stoisko musi być wyposażone w sprzęt gaśniczy.  Fajerwerki i petardy mogą kupować  tylko osoby pełnoletnie. Sprzedaż osobie nieletniej jest traktowana, jako przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

W podsumowaniu informacji kilka ważnych zasad bezpieczeństwa: zakupu petard i fajerwerków może dokonać tylko pełnoletni, bezwzględnie należy zapoznać się z informacją umieszczoną na towarze lub w ulotce,  używanie i odpalanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej i trzeźwej, unikać odpalania z tzw. „ręki", unikać odpalania fajerwerków z balkonów i dachów, nie odpalać w pomieszczeniach zamkniętych.

Najlepiej używać środków pirotechnicznych na otwartej przestrzeni, absolutnie nie wolno odpalać petard w kierunku ludzi, zwierząt, pojazdów i zbyt blisko zabudowań. Wszystkie petardy i fajerwerki choćby najmniejsze mogą być niebezpieczne, mogą być przyczyną powstania poważnych zranień, nawet kalectwa. Dlatego przestrzeganie przepisów i zachowanie szczególnej ostrożności  przy ich stosowaniu jest niezwykle ważne.

foto: pkt.pl


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu