Dziś i jutro żłobek przy Wienieckiej zawiesza funkcjonowanie

Zwalczanie COVID-u.

Miejski Zespół Żłobków we Włocławku, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) uprzejmie  informuje, że  po uzyskani pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i zgody organu prowadzącego podjął decyzję o zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla wszystkich dzieci w żłobku miejskim przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku w okresie od 17 września 2020 roku do 18 września 2020 roku.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu