Do końca stycznia Urząd Miasta czeka na informacje o wyrobach zawierających azbest

Osoby prawne przedkładają taką informację Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do składania Prezydentowi Miasta Włocławek corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest są zobowiązane osoby fizyczne.

Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w formie pisemnej Prezydentowi Miasta Włocławek. Drugi egzemplarz informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Jednocześnie Urząd Miasta przypomina o obowiązku sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, którą właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości przechowują łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej.

Obowiązek w tym zakresie wynika z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.

 

Szczegółowy materiał na ten temat: http://www.bip.um.wlocl.pl/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest/


 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu