Do 9 stycznia trwa nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji

Urząd Miasta poszukuje.............

Urząd Miasta poszukuje przedstawicieli podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji.

Mogą to być właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego oraz przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych.

Warto dodać, że zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasady jego działania określa uchwała Rady Miasta Włocławek z dnia 16.10. 2018 r.

Kadencja Komitetu Rewitalizacji będzie równa z czasem obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 i będzie trwać od momentu powołania Komitetu.

Szczegóły naboru: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,nabor_uzupelniajacy_kandydatow_na_czlonkow_komitetu_rewitalizacji_,362.html

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu