Deratyzacja nieruchomości - zakończona

Bez insektów

Czyste domy, czyste mieszkania.

Dzień 15 października 2018 roku zgodnie z treścią rozdziału 8 § 20.1 Uchwały Nr XXXII/84/2017  Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek był ostatnim dniem, w którym należało wykonać obowiązkową deratyzację nieruchomości. W związku z powyższym wyznaczony strażnik miejski z „patrolu ekologicznego” przystąpił do sprawdzenia wykonania obowiązku na terenie naszego miasta, przez zobowiązane podmioty. Przeprowadzona kontrola wykazała, że właściciele, zarządcy i administratorzy nieruchomości zrealizowali swoje obowiązki.  Jak wynika z zebranych informacji, wszystkie wspólnoty mieszkańców i spółdzielnie mieszkaniowe przeprowadziły deratyzację za pomocą wyspecjalizowanych firm lub przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

Przypominamy, że obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

art. 22.1. Właściciel , posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Dariusz Rębiałkowski, rzecznik.

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu