Debata społeczna z mieszkańcami Rypina

Kolejna taka debata odbyła się w sali kina „Bałtyk „ w Rypinie, a jej tematem było bezpieczeństwo seniorów.

Debaty z mieszkańcami to dobra okazja do wymiany spostrzeżeń i wyrażenia swojej opinii na temat bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. 

We wtorek (11.06.19r) w sali kina „Bałtyk" w Rypinie z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie oraz Burmistrza Miasta Rypin odbyła się debata społeczna pn. „Bezpieczny senior". Jej adresatami byli mieszkańcy Rypina w wieku senioralnym.  

W pierwszej części spotkania policjanci przypomnieli zebranym zasadę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda".  Następnie zostały zaprezentowane słuchaczom zagadnienia związane z ich bezpieczeństwem. Zostały omówione prawa konsumentów oraz możliwe zagrożenia, ale także wskazania jak postępować w sytuacji, gdy już daliśmy się oszukać.   Policjanci oraz zaproszeni goście prezentowali zebranym sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa oraz tłumaczyli jak unikać wszelkich zagrożeń. Zostało także omówione bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Na koniec był czas na dyskusję. Każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzi i zadawania pytań, na które odpowiadali przedstawiciele różnych instytucji. Debata pozwoliła na poznanie oczekiwań społeczeństwa oraz wymianę informacji między policją, a mieszkańcami. Złożone wnioski przez uczestników debaty pozwolą funkcjonariuszom ukierunkować swoje działania na poprawę bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.st. asp. Dorota Rupińska
oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji
w Rypinie


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu