Czyste powietrze

103 mld. zł wsparcia.

Program „Czyste Powietrze”. Włocławianie mają coraz większą wiedzę na ten temat Rządowy Program „Czyste Powietrze”, którego budżet wynosi 103 mld zł, zakłada wsparcie finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy są zainteresowani ekologicznymi systemami ogrzewania oraz termomodernizacją budynków mieszkalnych.

W dniu 19 lutego br. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu. Mieszkańcy naszego miasta oraz sąsiednich gmin dowiedzieli się o  możliwościach jakie daje udział w tym projekcie.

Spotkanie prowadził Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Toruniu, Sebastian Górka. Spotkanie było podzielone na trzy bloki tematyczne. W pierwszej prezentacji ekspert omówił  definicje, przyczyny i skutki niskiej emisji, w drugiej części przedstawił wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć w zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze oraz oferty Banku Ochrony Środowiska, trzecia część natomiast obejmowała instrukcję wypełniania wniosku oraz dyskusję z prowadzącym.

Na co można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki?

• Na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

• Na docieplenie przegród budynku,

• Na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

• Na montaż  instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

• Na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

Szczegółowy materiał na ten temat publikujemy pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/11241/program-czyste-powietrze-po-spotkaniu-z-mieszkancami

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu