Cenny dar dla muzeum

Dar firmy „Bakalland”Dar firmy „Bakalland”.

14 marca 2019 r., o godzinie 12.00, w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 we Włocławku odbędzie się uroczyste przekazanie pamiątek po dawnej fabryce cykorii „Ferdynand Bohm” do zbiorów muzeum.

W trakcie uroczystości zostanie podpisana umowa darowizny pomiędzy firmą „Bakalland” S.A. reprezentowaną przez Pana Marka Moczulskiego Prezesa Zarządu a Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku reprezentowanym przez Dyrektora Piotra Nowakowskiego. Przedmiotem darowizny jest sztandar Fabryki „Ferdynand Bohm & Co” z 1939 r., zbiór medali pamiątkowych z lat 1926–1982, firmowe tłoki pieczętne oraz opakowania dawnych wyrobów fabryk Bohma i Delecty. Wszystkie przekazywane przedmioty zostaną wyeksponowane na czas przebiegu uroczystości.

Dar firmy „Bakalland”, spadkobiercy tradycji zakładów Bohma, ma szczególne znaczenie dla włocławskiego muzeum, również symboliczne, gdyż jego przekazanie nastąpi dokładnie w 110. rocznicę otwarcia Muzeum Ziemi Kujawskiej.

PROGRAM SPOTKANIA:

12.00 – powitanie gości przez Dyrektora MZKiD Piotra Nowakowskiego;

12.10 – przemówienie Marka Moczulskiego, Prezesa Zarządu „Bakalland” S.A.;

12.20 – uroczyste podpisanie umowy darowizny;

12.25 – wystąpienie Tomasza Wąsika, Kierownika Muzeum Historii Włocławka dot. znaczenia daru
              dla zbiorów historycznych muzeum;

12.30 – okolicznościowy briefing.

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu