Były agent CBA donosi o seksskandalu, łapówkach i związkach posłów z przestępcami

Aż się wierzyć nie chce. A jednak!

Korupcja w sądzie, łapówki dla funkcjonariuszy publicznych i związki polityków z grupą przestępczą. Wirtualna Polska ujawnia nieznane wcześniej informacje pochodzące od byłego agenta specjalnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Wojciecha J. CBA niezmiennie twierdzi: to kłamstwa.

Informacje znajdują się w poufnym raporcie skierowanym w maju ubiegłego roku do premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa CBA Ernesta Bejdy. W poufnym raporcie, który widziała WP, J. pisze o posłach, którzy mieli związki ze zorganizowaną grupą przestępczą.

– Tezy, o których mówi J., były weryfikowane przez CBA. Nie potwierdzono opisywanych przez b. funkcjonariusza wydarzeń. Sam autor pisma nie dostarczył żadnych dowodów w opisywanej przez siebie sprawie – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik CBA Temistokles Brodowski.

W poufnym raporcie zaadresowanym do premiera, agent specjalny wskazuje sprawy, co do których miał otrzymywać polecenia "odpuszczenia" czynności służbowych i operacyjnych.

J. wymienia m.in:

- "przyjmowanie korzyści majątkowych przez funkcjonariusza policji, byłego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie";

- "uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o przyjęciu korzyści majątkowych przez sędziów Sądów Rejonowego i Okręgowego w Szczecinie";

- "powiązania oraz kontakty prezesa Amber Gold Marcina P. z funkcjonariuszami publicznymi z terenu Trójmiasta i Szczecina, dzięki którym P. uzyskiwał informacje o prowadzonych wobec niego czynnościach przez Policję oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego";

- "przyjmowanie korzyści majątkowych przez funkcjonariusza Straży Granicznej, byłego komendanta (...), dotyczących zamówień publicznych z tzw. wolnej ręki, które były później anulowane; kwotami zaliczki miał się on dzielić z wykonawcami usług dla podległych sobie jednostek";

- "uzyskanie informacji o pełnieniu służby w jednostkach podległych Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy pełniących służbę w organach bezpieczeństwa PRL (...)";

- "uzyskanie potwierdzonych informacji o przekazywaniu przez funkcjonariuszy CBA informacji niejawnych osobom nieuprawnionym, w tym figurantom prowadzonych spraw operacyjnych".

Wirtualna Polska widziała fragmenty raportu, w którym J. opisuje, jak jego zdaniem, dążono do wyrzucenia go ze służby.

"Sytuacja ta rozpoczęła się w chwili uzyskania przeze mnie informacji (lipiec 2016 r.) o nieprawidłowościach w działaniach podejmowanych przez byłego Dyrektora Delegatury CBA w Rzeszowie oraz byłą Dyrektor Departamentu Ochrony CBA. Z uzyskanych informacji, z których część znajdowała się w Archiwum CBA, wynikało, że funkcjonariusze ci nie dopełnili obowiązków dotyczących przekazania informacji do postępowania sprawdzającego prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec byłego Komendanta Głównego Straży Granicznej. Informację uzyskaną przekazałem niezwłocznie do kierownictwa CBA w formie notatki służbowej" – WP czyta w piśmie.

J. dodaje, iż "w dalszym ciągu zdarzeń" miał zostać wzywany przez funkcjonariuszy pionu wewnętrznego, którzy mieli go przysłuchiwać. Agentowi zarzucano – wedle jego relacji - "poświadczenie nieprawdy".

Wojciech J. podaje kolejny przykład.

"Przekazałem przełożonym informacje (sierpień-wrzesień 2016 r.) dotyczące nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez byłego Dyrektora Delegatury CBA w Warszawie, byłego Zastępcę Dyrektora Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA oraz Naczelnika jednego z Wydziałów Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA. Informacje uzyskane przeze mnie zostały niezwłocznie zweryfikowane, również przez innych funkcjonariuszy Biura, a notatka dotycząca nieprawidłowości przekazana kierownictwu CBA. Po raz kolejny byłem świadkiem oczerniania mnie (...). Całą sprawę zamieciono pod dywan, choć były niezbite dowody świadczące o niedopełnieniu przez tych funkcjonariuszy obowiązków służbowych" – WP czyta w raporcie.

J. został przyjęty do CBA w maju 2016 r. Jak przyznaje w raporcie do szefa rządu, jego przyjęcie odbyło się "z pominięciem służby przygotowawczej", co miało utwierdzić J. w przekonaniu, że "pan minister Bejda żywi wobec jego osoby plany związane z uzyskiwaniem wysokich wyników w pracy".

Jak przyznaje były agent, wielokrotnie był o tym informowany. Jak twierdzi, uzyskał "dużą autonomię w działaniu" (szczególnie we współpracy z funkcjonariuszami innych służb), a swoimi wynikami dzielił się bezpośrednio z kierownictwem CBA.

 

Wirtualna Polska


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu