Bez prądu

Planowane przerwy we Włocławku: dnia 12 lipca w godz. od 10.00 do 13.00
stacja 15/0,4 kV Kryniczna obwód 800 ul. Korczaka, Mystkowskiego, Wiejska 109; dnia
13 lipca w godz. 10.00 do 16.00 stacja Spokojna obwód 100 – ulice Radyszyńska,
Wschodnia, Spokojna.
Wyłączenia planowane przez Energa Operator można sprawdzać pod adresem:
http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/planowane_wylaczenia.xml#r1009


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu