Bank Młodych Mistrzów Sportu.

Są granty do rozdania Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu (BMMS). Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r.

 

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Organizatorzy konkursu chcą zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia.

 

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000 zł. Granty przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom społecznym, które posiadają osobowość prawną.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 września 2018 r.


Więcej na ten temat: http://cop.wloclawek.pl/2018/07/bank-mlodych-mistrzow-sportu/


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu