FRSE

Regionalny Punkt Informacyjny ERASMUS

Regionalny Punkt Informacyjny ERASMUS+ na województwo kujawsko-pomorskie ma siedzibę we Włocławku!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, w drodze przeprowadzonego konkursu, wybrała instytucje, które będą pełnić rolę Regionalnych Punktów Informacyjnych. W gronie 13 jednostek znalazła się Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku.

Regionalny Punkt Informacyjny programu ERASMUS+ na województwo kujawsko-pomorskie powołany został z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych w Polsce (w maju 2018 utworzono 13 takich jednostek)  kierowana jest do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, jakim jest Erasmus+. Program obecnie dofinansowuje działania w obszarach: kształcenia i szkolenia zawodowego, współpracy międzynarodowej młodzieży, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych, szkolnictwa wyższego oraz sportu.

Nadrzędnym celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych jest przekazanie wiedzy na temat możliwości programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu, prowadzące w konsekwencji do zwiększenia poziomu wiedzy na temat programu w regionach.

We Włocławku Punktem Informacyjnym kieruje mgr Joanna Skiba. Punkt zaprasza zainteresowanych w czwartki w godz. 9.00-13.00, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94 A, pokój 25, tel. 660 719 054.

 

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja