Kolejny okrągły tonaż w ANWILU

4 miliony ługu sodowego

W pierwszych dniach czerwca włocławska spółka z Grupy ORLEN wyprodukowała 4-milionową tonę ługu sodowego, którego jest największym wytwórcą w Polsce i jednym z czołowych na Starym Kontynencie.

Ług sodowy, wytwarzany z solanki, czyli wodnego roztworu chlorku sodu, jest wykorzystywany m.in. w przemyśle włókienniczym (bielenie, barwienie, utrwalanie barwnika), spożywczym (środek myjąco-dezynfekujący), kosmetycznym (mydła), farmaceutycznym, a także podczas przeróbki ropy naftowej oraz w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych.

Włocławska spółka z Grupy ORLEN rozpoczęła produkcję ługu sodowego w 1980 roku. Pierwszy milion ton tego surowca wytworzyła 16 lat później, natomiast drugi, podobnie jak trzeci, po kolejnych 8 latach, podczas gdy czwarty już po 6. Oznacza to, że czas produkcji – w porównaniu z pierwszym okrągłym tonażem – został prawie trzykrotnie skrócony.

Na zwiększenie efektywności procesu wpłynął fakt, że w 2005 roku ANWIL gruntownie zmodernizował instalację produkcyjną, zmieniając technologię wytwarzania ługu sodowego z elektrolizy diafragmowej (tzw. przeponowej) na membranową.

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., podkreśla: - Metoda membranowa jest aktualnie najbardziej zaawansowanym sposobem wytwarzania ługu sodowego. Dzięki jej zastosowaniu, znacząco zredukowaliśmy zużycie energii elektrycznej (o 20 proc.), cieplnej (trzykrotny spadek) oraz wody (sześciokrotny spadek), a także osiągnęliśmy wzrost jakości surowca do najwyższych, światowych benchmarków.

Od 1980 roku, a więc od momentu rozpoczęcia produkcji ługu sodowego, z ANWILU wyjechało łącznie 153 846 cystern nim wypełnionych. Gdyby ustawić je jedna za drugą na torach kolejowych, to ich długość - łącznie 1 846 km – wyniesie tyle, ile odległość dzieląca Włocławek od Księstwa Monako. Pod względem objętości wytworzony przez włocławską firmę ług równy jest pojemności jeziora Morskie Oko (9 935 000 m3).

 

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja