Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy - przemoc i jej implikacje"

Przeciwdziałanie przemocy

Konferencja odbedzie się 5 czerwca 2018r. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku, ul. Okrężna 21. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną wykłady oraz panele warsztatowe realizowane przez specjalistów – praktyków zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Zajęcia będą odbywały się w godzinach 8.00 – 16.15. 
Organizatorami konferencji są Komenda Miejska Policji we Włocławku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. W realizację przedsięwzięcia włączyły się również Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Miasta Włocławek, Fundacja „Samotna Mama", Pałac Bursztynowy oraz samorządy powiatu włocławskiego.

Konferencja skierowana jest do służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, tj.: Policji, Pomocy Społecznej, Oświaty, Służby Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawicieli samorządu z terenu powiatu Włocławskiego.

Celem tegorocznej konferencji jest: zwiększenie skuteczności i efektywności działań pomocowych realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy, zapoznanie z kompetencjami poszczególnych służb oraz wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy, wprowadzenie dobrych praktyk ukierunkowanych na doskonalenie metod współpracy.


nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Oficer Prasowy KMP we Włocławku

 

foto: palacbursztynowy.pl

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja