Będzie wymiana kotłów centralnego ogrzewania

Dofinansowanie

Będzie wymiana kotłów centralnego ogrzewania, skorzystają mieszkańcy Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie rozpatrzył wniosek, jaki Gmina Miasto Włocławek złożyła o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Włocławek”.

 

W efekcie tej decyzji gmina otrzymała promesę na dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł. Taka sama kwota została zabezpieczona z budżetu miasta Włocławek, co w efekcie wartość dotacji wyniesie 4.000 zł, do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.  

 

Dofinansowanie zostanie udzielone 75 wnioskodawcom mieszkającym na obszarze naszej gminy, którzy zadeklarowali chęć udziału w przygotowanym projekcie. Wymienią oni dotychczas użytkowane piece na paliwo stałe (typu węgiel, miał, koks) na kotły opalane gazem lub paliwem stałym (np. ekogroszek, pelet) najwyższej 5 klasy, spełniające unijną normę PN-EN 303-5:2012.

 

Kolejnym etapem niniejszego projektu będzie podpisanie przez Gminę Miasto Włocławek umowy z WFOŚiGW W Toruniu, a następnie gmina będzie zawierała umowy z Wnioskodawcami.

 

Zakończenie projektu planowane jest na jesień br.

 

Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków oraz złożeniu wymaganych oświadczeń, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.

 

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja