Innowacyjne metody pracy z nieletnimi – zaproszenie na seminarium

„Trampolina”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza przedstawicieli placówek o charakterze resocjalizacyjnym oraz wszystkie osoby zainteresowane aktywnym włączeniem społecznym młodzieży objętej nadzorem kuratorskim lub umieszczonej w ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych na seminarium pn. „Innowacyjne metody pracy z nieletnimi”.

Podczas obrad uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wystąpieniami prelegentów poświęconymi formom resocjalizacji młodzieży, zachowaniom ryzykownym, patologiom społecznym, środkom wychowawczym, innowacyjnym metodom pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz działaniom realizowanym w ramach projektu „Trampolina”.
Seminarium odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku (piątek) w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, Collegium Novum KSW przy ulicy Okrzei 94A, sala nr 50 V piętro.
Serdecznie zapraszamy.

 

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja