Wspólne działania rypińskich policjantów i OPP w Bydgoszczy

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Na drogach powiatu rypińskiego policjanci przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Miejscowi funkcjonariusze działali wspólnie z mundurowymi z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. 


27.03.18  rypińscy policjanci od godziny 06.00 do 22.00 prowadzili działania pod kryp. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Mundurowi reagowali na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego jak również na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami wobec pieszych i rowerzystów. W działaniach tych wspierani byli przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Policjanci ujawnili 13 naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców wobec pieszych, za które sprawcy zostali ukarani mandatami.

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja