Żołnierze wyklęci uhonorowani po śmierci

Wyklęci

Włocławek podziękował żołnierzom wyklętym.

• Kwiaty pod pomnikiem

• Msza święta w klasztorze franciszkanów

Żołnierze wyklęci - żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowyruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja