Podpisano umowę z Wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”

9 lutego 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a Wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska” tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86 – 061 Brzoza.

Zadanie to realizowane jest we współpracy partnerskiej Powiatu Włocławskiego z samorządem Gminy Izbica Kujawska. Całkowita jego wartość wynosi 5.976.791,78 zł
z czego 5.962.031,78 zł stanowi wartość po przetargowa robót budowlanych oraz 14.760,00 zł stanowi koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego, którego funkcję pełniło będzie
Biuro Projektów Budowlanych Anna Gredna – Wołkow ul. Bartosza Głowackiego 18,
87 – 800 Toruń.

Źródła finansowania zadania:

 • 2.988.395,00 zł środki z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej
  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 – 2019 (edycja 2018) ;

 • 2.061.993,78 zł środki z budżetu Powiatu Włocławskiego (Beneficjent zadania);

 •   926.403,00 zł środki z budżetu Gminy Izbica Kujawska (Partner zadania –
  tj. 31 % wkładu własnego Beneficjenta).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 • rozbudowę drogi powiatowej o długości 4.853 km (klasa techniczna drogi Z, konstrukcja drogi dostosowana do kategorii KR3);

 • poszerzenie szerokości jezdni do 6 m. na odcinku pozamiejskim i do 7 m. na odcinku miejskim;

 • budowę ścieżki rowerowej o długości 852 mb;

 • budowę chodników o łącznej długości 4.317 mb;

 • budowę jednostronnych i obustronnych miejsc postojowych o szerokości 2,5 m;

 • modernizację istniejącego odwodnienia ulicznego oraz odtworzenie rowów
  i przepustów;

 • wykonanie poboczy o szerokości 1 m;

 • budowę przystanków autobusowych z peronami;

 • remont i przebudowę skrzyżowań;

 • wykonanie przejść dla pieszych i rowerów;

 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.  

Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2018) wykonane zostanie w terminie do 24 sierpnia 2018 r.  

Zobacz także

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
Szczęśliwi kibice Anwilu wracają z Ostrowa z uśmiechami na twarzy
Palenie szkodzi
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja