Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski

Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r.

W dniu 31 stycznia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym REM-BUD Piotr Ciszewski z siedzibą w Drzycimie.

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski" Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obrębie ewidencyjnym miasto Włocławek na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 71/2, 72/2, 73/2, 74/3 ul. Związków Zawodowych/Stodólna we Włocławku. 

Inwestycja prowadzona będzie pod potrzeby funkcjonowania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku.

W projekcie przewidziano również parking (miejsca postojowe) dla samochodów utwardzony kostką z elementami zieleni, ogrodzony od strony ul. Związków Zawodowych z wjazdem i wyjazdem od strony ulicy Związków Zawodowych.

Wykonawca przedstawi w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 2 koncepcje i wizualizacje budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja