Komputery dla uczelni – projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek

Całkowity koszt zadania to 117 700,50 zł

Dwie pracownie komputerowe w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3 zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy dla celów dydaktycznych.

 

Od sierpnia do grudnia 2017 roku trwała realizacja zadania „Zakup wyposażenia do pracowni komputerowych na potrzeby studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”, współfinansowana ze środków Gminy Miasto Włocławek.

 

Zadanie polegało na wymianie sprzętu komputerowego w dwóch pracowniach komputerowych, które zostały wyposażone w 36 zestawów komputerowych z oprogramowaniem Microsoft Office oraz osprzęt komputerowy min.: prezentery bezprzewodowe ze wskaźnikiem laserowym, zestaw nagłaśniający salę.

 

Realizacja zadania bezpośrednio przełożyła się na podniesienie jakości kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku poprzez zakup wyposażenia do dwóch pracowni komputerowych o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł brutto, wykorzystywanego podczas realizacji procesu kształcenia.

 

Całkowity koszt zadania to 117 700,50 zł, z czego 100 000,00 zł stanowi dotacja celowa z Gminy Miasto Włocławek.

Informacja jest opublikowana: https://www.pwsz.wloclawek.pl/8-aktualnosci/1375-dwie-nowe-pracownie-komputerowe

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja