Projekt: „Rodzina w Centrum” – to był pracowity rok specjalistów MOPR

MOPR objął wsparciem 325 osób

Od początku roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podjął szereg działań mających na celu wsparcie rodzin z naszego miasta.

W Centrum Wsparcia Rodziny mieszczącym się przy ul. Żytniej 58 zrealizowano specjalistyczne poradnictwo rodzinne, warsztaty oraz zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.

Dzięki projektowi młodzież opuszczająca pieczę zastępczą miała szansę skorzystać z bonów edukacyjnych – kursów języka angielskiego o wartości 1000 zł każdy.

Dużym sukcesem okazał się 5-dniowy wyjazd edukacyjny do Jastrzębiej Góry dla 39 osób, który odbył się w sierpniu. Oprócz elementów rekreacyjnych, wycieczki do Gdańska przeprowadzono liczne warsztaty, konsultacje specjalistyczne oraz zabawy integracyjne.

Z myślą o dzieciach, w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odbyły się warsztaty socjoterapeutyczne oraz cykle warsztatów pn. „Moje emocje”.

Na koniec roku zorganizowano całodniowe spotkania edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

W 2017 roku MOPR objął wsparciem 325 osób, w tym osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące pieczę zastępczą, osoby przebywające w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Mając na uwadze efekty oraz oczekiwania i potrzeby rodzin, również w 2018 roku zaplanowano bogatą ofertę wsparcia.

 

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja