Porozumienie o współpracy pomiędzy Policją i WOPR-em z Włocławka

Dobra współpraca

Komendant Miejski Policji we Włocławku i Prezes Włocławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wspólnie podpisali porozumienia o współdziałaniu obu służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych.

Dzisiaj (27.12.17) w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy insp. Marcinem Zaleśkiewiczem Komendantem Miejskim Policji we Włocławku a Prezesem Sławomirem Mularskim z Włocławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podpisany dokument reguluje współdziałanie obu służb na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych oraz ma na celu ograniczenie liczby osób tonących we włocławskich zbiornikach wodnych. Strony zobowiązały się do realizacji zadań w następujących obszarach: ratowania, życia i zdrowia ludzkiego na obszarach wodnych, podejmowania akcji ratowniczych w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego, prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i rozpoznawania w zakresie ukształtowania brzegów, nurtów i dna akwenów, kontrolowania jednostek pływających oraz ujawniania sprawców wykroczeń i przestępstw, kontrola miejsc wyznaczonych do kąpieli, prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu przepisów obowiązujących na obszarach wodnych i ratownictwa wodnego, przekazywania między służbami informacji o sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia na obszarach wodnych.

Oprócz Komendanta i Prezesa w spotkaniu wzięli udział również asp. Marcin Borowy Kierownik Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych oraz V-ce Prezes Marek Wasielewski z Włocławskiego WOPR-u Marek Wasielewski. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych.  


sierż. Tomasz Tomaszewski
Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja