Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego

Na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu

W dniu 20 grudnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa z Wykonawcą (Pracownia Architektoniczna Archi Size Jakub Kaczorowski z siedzibą we Włocławku).

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą”. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obrębie ewidencyjnym Lubieniec na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 223/2,220 i 225 gmina Chodecz. Przewiduje się budowę kompleksu budynków stanowiących Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego.

 

Zobacz także

Zablokowana "stara jedynka"
Łączna wartość przebudowy i modernizacji dróg w regionie to 66,5 mln zł
„ Z ANWILEM PRZEZ ŚWIAT"
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja