Opłatek z koszykarzami Włocławskiego Towarzystwa Koszykówki

Wśród nocnej ciszy

Spotkanie odbyło sie w hotelu Aleksander we Włocławku.

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie 
Przywitać Pana. 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
Z wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości: 

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, 
Cztery tysiące lat wyglądany 
Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił. 

I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed Tobą, 
Wierząc, żeś jest pod osłoną 
Chleba i wina.

Od tej kolędy rozpoczęlo się spotkanie wszystkich roczników koszykarzy Włocławskiego Towarzystwa Koszykówki. Władze klubu obdarowały wszystkich zwodników upominkami. A ci, którzy nie mogli przybyć na wigilijne spotkanie, odbiorą swoje prezenty w siedzibie klubu. Wśród zaproszonych gości byli m.in. rodzice, Poseł na Sejm Joanna Borowiak i pierwszy zastępca prezydenta Włocławka Barbara Moraczewska. 

Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli dzieczynki i chłopcy z Brześcia Kujawskiego, satelity TMK-u.

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja