Fajerwerki: tylko zgodnie z przepisami Straż Miejska przypomina o przepisach regulujących używanie fajerwerków oraz petard

W pozostałe dni roku obowiązuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych

Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 46/VII/1994 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 1994 roku na terenie miasta Włocławek w sposób legalny możemy używać petard i fajerwerków jedynie w dniach: 31 grudnia i 1 stycznia.

 

Za nieprzestrzeganie zakazu i zabronione używanie petard oraz fajerwerków strażnicy miejscy mogą zastosować odpowiednie środki prawne, w tym nakładać mandaty karne oraz kierować wnioski o ukaranie do sądu. Niestety zdarza się, że strażnicy miejscy ujawniają używanie środków pirotechnicznych przez małoletnich poniżej 17 roku, wręcz przez kilkuletnie dzieci, wówczas najczęściej strażnicy przeprowadzają  rozmowy z rodzicami, w drastycznych przypadkach można skierować sprawę do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Strażnicy przypominają, że materiały pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko w miejscach spełniających ustawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej. W sklepachsprzedaż może prowadzić uprawniony sprzedawca, a stoisko musi być wyposażone w sprzęt gaśniczy.  Fajerwerki i petardy mogą kupować tylko osoby pełnoletnie. Sprzedaż osobie nieletniej jest traktowana jako przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Zakupu petard i fajerwerków może dokonać tylko pełnoletni, bezwzględnie należy zapoznać się z informacją umieszczoną na towarze lub w ulotce, używanie i odpalanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej i trzeźwej, unikać odpalania z tzw. „ręki", unikać odpalania fajerwerków z balkonów i dachów, nie odpalać w pomieszczeniach zamkniętych. Najlepiej używać środków pirotechnicznych na otwartej przestrzeni, absolutnie nie wolno odpalać petard w kierunku ludzi, zwierząt, pojazdów i zbyt blisko zabudowań.

Wszystkie petardy i fajerwerki choćby najmniejsze mogą być niebezpieczne, mogą być przyczyną powstania poważnych zranień, a nawet kalectwa.

Pełna informacja na ten temat: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1293&Itemid=1 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja