Wkrótce zmienią się zasady zbierania odpadów

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zbierajselektywnie.pl

Wydział Gospodarki Miejskiej informuje, że w przyszłym roku zmienią się zasady zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w domach włocławian. O czym warto pamiętać po 1 lutego 2018 r.?

Obecnie we Włocławku na mieszkańcach ciąży obowiązek selektywnego zbierania odpadów w systemie dwupojemnikowym. Zgodnie z przepisami, trzeba je podzielić przed wyrzuceniem na odpady  ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tzw. „mokre”) oraz pozostałe odpady komunalne (tzw. „suche”).

Wyjątkiem są tu jednak przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe czy rozbiórkowe oraz zużyte opony, które należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 4.

Dodatkowo na terenie miasta ustawione są ogólnodostępne pojemniki tzw. "gniazda", do których można wrzucać papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

W 2018 r. włocławianie powinni przygotować się na zmianę zasad zbierania odpadów komunalnych. Wszystko przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie z powyższym aktem, na terenie Gminy Miasto Włocławek obowiązywać będzie od 1 lutego 2018r. wymóg selektywnego zbierania 5 frakcji odpadów takich jak: papier, szkło, metal  i tworzywa sztuczne, odpady  ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz zmieszane odpady komunalne.

Powyższe frakcje odpadów w zabudowie jednorodzinnej będą zbierane w pojemnikach i workach o kolorystyce przyporządkowanej danej frakcji: w żółtych workach z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" zbierane będą odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Do niebieskich worków z napisem "Papier" będzie trzeba wyrzucać odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. Do zielonych worków z napisem "Szkło" zbierane będą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła.

Warto pamiętać, że dzisiaj używane do odpadów suchych pojemniki koloru zielonego zostaną utrzymane w dotychczasowej kolorystyce i oklejone odpowiednim napisem "Odpady zmieszane" przeznaczone będą do zbierania w sposób nieselektywny lub pozostałości po selekcji.

Pojemniki  koloru brązowego na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zostaną oklejone napisem "Bio".

W zabudowie wielolokalowej odpady komunalne będą zbierane w pojemnikach oznaczonych kolorami przyporządkowanymi do poszczególnych frakcji.

Nowe regulacje będą obowiązywać na terenie Włocławka od 1 lutego 2018 r. Od tego dnia selektywna zbiórka odpadów będzie realizowana w miejscu ich wytworzenia. Tym samym zostaną zlikwidowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ustawione w punktach zbiorczych tzw. „gniazdach” na terenie miasta.

 

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja