Po posiedzeniu Komitetu Monitorującego 29 listopada obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dofinansowanie

Przedmiotem obrad były stan wdrażania i stan renegocjacji programu oraz zmiany kryteriów wyboru projektów w planowanych konkursach, związane m. in. z nowelizacją tak zwanej ustawy wdrożeniowej.

Zmiany kryteriów wyboru projektów dotyczą zaplanowanych konkursów, w których zostaną rozdzielone środki na modernizację energetyczną szpitali powiatowych, modernizację oświetlenia ulicznego, inwestycje w dziedzinie ochrony przyrody, inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej, modernizację i rewitalizację regionalnej sieci kolejowej, budowę przedszkoli, budowę ścieżek rowerowych oraz wsparcie badań i wdrożeń prowadzonych przez przedsiębiorstwa akademickie.

Konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z nowelizacji ustawy wdrożeniowej oraz doświadczeń związanych z wcześniej przeprowadzonymi konkursami o dofinansowanie.

Pełna informacja na ten temat: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/31718-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-3

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja