Odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kadencja Rady trwa 3 lata

28 listopada 2017 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Podczas posiedzenia członkowie Rady w głosowaniu jawnym wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Funkcję przewodniczącej objęła Elżbieta Dynarska reprezentująca Fundację Samotna Mama, zastępcą został Zbigniew Polatowski Przedstawiciel Prezydenta Miasta Włocławka, natomiast na sekretarza wybrano Katarzynę Balcer reprezentującą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, pośrednictwo w kontaktach urząd – NGO. Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna informacja na ten temat: http://cop.wloclawek.pl/2017/11/odbylo-sie-pierwsze-posiedzenie-miejskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja