KONFERENCJA podsumowująca Projekt WŁOCŁAWEK MÓWI PRZEMOCY STOP

Centrum Kultury Browar B Włocławek ul. Łęgska 28 Wejście od ul. S.…

Stop przemocy - Włocławek mówi NIE!!!

9.00 – 10.00 Rejestracja Uczestników; bufet kawowy

10.00 – 10.15 Inauguracja Konferencji  - Dyrektor MOPR Piotr Grudziński


Wystąpienia zaproszonych Gości:

10.15 – 10.30 Podsumowanie Projektu Oferta pomocowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Włocławek Koordynator Projektu Zbigniew Piechocki

10.30 – 11.30 Przemoc rówieśnicza: przeciwdziałanie, rozpoznawanie symptomów i interwencja kryzysowa Aleksandra Karasowska, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych. Autorka i realizatorka programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych

11.30 – 11.40 Występ dzieci ze świetlicy opiekuńczej „Zachęta” MOPR Włocławek

11.40 – 12.30 Obowiązki służb w zakresie zabezpieczenia dzieci w sytuacji przemocy oraz w sytuacji braku opieki nad dzieckiem z innych powodów Marek Koliński, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Inicjator specjalistycznych szkoleń dla policjantów i innych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Policji pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

12.30 – 13.00 Przerwa, bufet kanapkowy

13.00 – 14.00 Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi Danuta Gadziomska i Lidia Lewandowska Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 14.00 Zakończenie Konferencji Odbiór materiałów edukacyjnych

Zobacz także

Sukces judoków WTJ
Wstępny termin składania ofert wyznaczono na 20 marca.
50 lat
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja