KONFERENCJA podsumowująca Projekt WŁOCŁAWEK MÓWI PRZEMOCY STOP

Centrum Kultury Browar B Włocławek ul. Łęgska 28 Wejście od ul. S.…

Stop przemocy - Włocławek mówi NIE!!!

9.00 – 10.00 Rejestracja Uczestników; bufet kawowy

10.00 – 10.15 Inauguracja Konferencji  - Dyrektor MOPR Piotr Grudziński


Wystąpienia zaproszonych Gości:

10.15 – 10.30 Podsumowanie Projektu Oferta pomocowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Włocławek Koordynator Projektu Zbigniew Piechocki

10.30 – 11.30 Przemoc rówieśnicza: przeciwdziałanie, rozpoznawanie symptomów i interwencja kryzysowa Aleksandra Karasowska, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych. Autorka i realizatorka programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych

11.30 – 11.40 Występ dzieci ze świetlicy opiekuńczej „Zachęta” MOPR Włocławek

11.40 – 12.30 Obowiązki służb w zakresie zabezpieczenia dzieci w sytuacji przemocy oraz w sytuacji braku opieki nad dzieckiem z innych powodów Marek Koliński, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Inicjator specjalistycznych szkoleń dla policjantów i innych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Policji pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

12.30 – 13.00 Przerwa, bufet kanapkowy

13.00 – 14.00 Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi Danuta Gadziomska i Lidia Lewandowska Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 14.00 Zakończenie Konferencji Odbiór materiałów edukacyjnych

Zobacz także

W najbliższą środę
Biały Listek CSR
Dla odwiedzających muzea tej nocy przygotowano specjalne atrakcje
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja