Warsztaty nad koncepcją przestrzenną Włocławka – podsumowanie

Łącznie, podczas warsztatów, zgłoszono blisko 140 pomysłów

We wrześniu i październiku, na poszczególnych osiedlach miasta, odbywały się warsztaty nad koncepcją przestrzenną Włocławka.

Na spotkaniach, mieszkańcy osiedli wnosili pomysły do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które w części dotyczyły przeznaczenia terenów, a w części były pomysłami realizacyjnymi.

Na stronie Urzędu Miasta zostały opublikowane wszystkie zgłoszone propozycje, z podziałem na osiedla: Michelin, Zawiśle, Śródmieście, Kazimierza Wielkiego, Południe, Zazamcze.

Wszystkie pomysły będą analizowane pod względem przestrzenno-prawnym i w miarę możliwości będą uwzględniane w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Część propozycji może posłużyć do planowania kolejnych inwestycji.

Szczegółowy materiał na ten temat znajduje się pod adresem:

http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/237/7139/warsztaty-nad-koncepcja-przestrzenna-wloclawka

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja