Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

Oferty będą przyjmowane w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Urząd Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W zakresie objętym konkursem mieszczą się cztery główne zadania:

- działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorów,

- organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, okolicznościowych dla osób z niepełnosprawnością,

- prowadzenie działań wspierających rodziny osób z niepełnosprawnością,

Szczegółowa specyfikacja otwartego konkursu jest dostępna pod adresem:

http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkursu-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy-w-roku-2018-w-zakresie-ochrony-i- promocji-zdrowia-oraz-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-prz/.
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja