Nowoczesna Włocławek z całą mocą będzie się przeciwstawiać ich dążeniom, zarówno w skali kraju jak i regionu

Stanowisko . NOWOCZESNEJ

Stanowisko Nowoczesnej Włocławek ws. reorganizacji struktur Urzędu Marszałkowskiego poprzez likwidacje delegatury we Włocławku i likwidacje odrębności instytucjonalnej włocławskiego oddziału WORD’u.

Nowoczesna jest formacją rozumiejącą i szanującą zasady ekonomiczności w gospodarce rynkowej. Postulujemy wprowadzenie efektywnej, oszczędnej, skutecznej i przyjaznej obywatelowi administracji publicznej. Dlatego też wyrażamy nasze zrozumienie wobec inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, o ile służyć ona będzie realnemu zwiększeniu efektywności i ekonomiczności jego pracy. Pragniemy równocześnie zwrócić uwagę Panu Marszałkowi na stronę symboliczną jego decyzji. Włocławek jest trzecim największym ośrodkiem miejskim w województwie. Historycznie od momentu powstania nowoczesnej administracji samorządowej zawsze był miastem gospodarzem instytucji wojewódzkich. Proponujemy, aby Pan Marszałek zrekompensował Włocławianom swoją decyzję poprzez ustanowienie we Włocławku siedziby innej prestiżowej wojewódzkiej instytucji np. z dziedziny kultury, nauki i sztuki.

Jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec kampanii obłudy, dezinformacji oraz skrajnego cynizmu, prowadzonej przez lokalny oddział partii Prawa i Sprawiedliwości. Pani Poseł Joanna Borowiak krytykująca Marszałka za wprowadzanie centralizacji i kreująca się na obrońcę regionalizmu, budzi w nas odrazę. Szanujący się człowiek, posiadający kręgosłup moralny nigdy nie przyjmuję tak dwulicowej postawy. Pani Poseł nie tylko wprowadza w błąd Włocławian twierdząc, że „będą zmuszeni jechać do Torunia” by załatwić urzędowe sprawy, to jeszcze zapomina, iż to właśnie jej partia, PIS, m.in. głosami Pani Poseł Borowiak odbiera samorządom uprawnienia i instytucje przenosząc je na rząd. Wystarczy wspomnieć o przykładzie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspektorów Nadzoru Budowlanego, czy projekcie Przedsiębiorstwa Państwowego „Wody Polskie”, które ma odebrać samorządowe uprawnienia do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Zmiany te dezorganizują prace wymienionych instytucji, niejednokrotnie związane są z zmniejszeniem liczby etatów i utrudnieniami dla obywateli w dostępie do świadczonych przez nie usług.

Uważamy, że Włocławski PIS swoją akcją nie tyle broni mieszkańców ile posady własnego przewodniczącego Jarosława Chmielewskiego Dyrektora Włocławskiego Oddziału WORD, który nie sprawdza się na tym stanowisku, gdyż  pod jego zarządem WORD przynosi straty finansowe, co stanowiło jeden z pretekstów dla Urzędu Marszałkowskiego do likwidacji jego odrębności.

Pani Poseł Joanna Borowiak i Pan Jarosław Chmielewski wraz z kolegami z PIS biorą czynny udział w rozmontowywaniu demokracji w Polsce. Mimo, iż zostali wybrani przez Włocławian w wolnych, równych i uczciwych demokratycznych wyborach, odwrócili się od swoich wyborców próbując odebrać im przynależne z natury i potwierdzone przez konstytucje prawa do wolności, wolnego wyboru i równości.   

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja