KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT WŁOCŁAWEK MÓWI PRZEMOCY STOP

Centrum Kultury Browar B Włocławek ul. Łęgska 28 Wejście od ul. S.…

KONFERENCJA podsumowująca Projekt WŁOCŁAWEK MÓWI PRZEMOCY STOP PROGRAM.

Rejestracja Uczestników;

Bufet kawowy 10.00 – 10.15

Inauguracja Konferencji Dyrektor MOPR Piotr Grudziński

Wystąpienia zaproszonych gości 10.15 – 10.30

Podsumowanie Projektu

Oferta pomocowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Włocławek Koordynator Projektu Zbigniew Piechocki 10.30 – 11.30.

Przemoc rówieśnicza:

przeciwdziałanie, rozpoznawanie symptomów i interwencja kryzysowa Aleksandra Karasowska, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych. Autorka i realizatorka programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych 11.30 – 11.40.

Występ dzieci ze świetlicy opiekuńczej „Zachęta” MOPR Włocławek 11.40 – 12.30

Obowiązki służb w zakresie zabezpieczenia dzieci w sytuacji przemocy oraz w sytuacji braku opieki nad dzieckiem z innych powodów Marek Koliński, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Inicjator specjalistycznych szkoleń dla policjantów i innych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Policji pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 12.30 – 13.00.

Przerwa, bufet kanapkowy 13.00 – 14.00

Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi - Danuta Gadziomska i Lidia Lewandowska Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 14.00 Zakończenie Konferencji Odbiór materiałów edukacyjnych.

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja