Policjanci spotkali się z mieszkańcami podczas debaty społecznej w Lubrańcu

Posterunek w Lubrańcu

O poziomie bezpieczeństwa na terenie odtworzonego w 2016 roku Posterunku Policji w Lubrańcu rozmawiali wczoraj mundurowi, samorządowcy i społeczność lokalna. Stróże prawa przekazali zgromadzonym wiele cennych rad na temat unikania zagrożeń.

Debaty społeczne, to niezwykle ważna forma współpracy policjantów i społeczeństwa. Tego typu spotkania pomagają rozwiązywać problemy nurtujące mieszkańców i budować wzajemne zaufanie. 


Wczoraj (29.11.17) w Lubranieckim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu (pow. włocławski) spotkali się policjanci, samorządowcy i społeczność lokalna. Zgromadzonych przywitał pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku podinsp. Krzysztof Rakowski. 
Na początku podsumowany został poziom bezpieczeństwa na terenie działania odtworzonego w 2016 roku Posterunku Policji w Lubrańcu. 
W dalszej części policjanci przybliżyli mieszkańcom narzędzie umożliwiające niwelowanie negatywnych zachowań w sąsiedztwie, czyli Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Przypomnieli także, jak za pomocą aplikacji Moja Komenda, nawiązać kontakt z dzielnicowym. Na spotkaniu nie zabrakło również wielu cennych rad na temat unikania zagrożeń, zarówno tych w ruchu drogowym, jak i w obiektach handlowych, czy własnych domach. Na koniec zgromadzeni mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji i zgłoszenia własnych uwag, propozycji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w regionie. Na debatę przybyło wielu mieszkańców, co pozwala nam sądzić, iż tego typu spotkania są dla społeczności lokalnej ważne i potrzebne. 
nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Oficer Prasowy KMP we Włocławku

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja