Otwarte Mistrzostwa Włocławka Nauczycieli w szachach na rok 2017 P 12’+5”

8 grudnia 2017 (piątek)

Szachy cwiczą rozum.

  1. CEL IMPREZY:

Wyłonienie Mistrza Włocławka Nauczycieli na rok 2017. Popularyzacja Królewskiej Gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Możliwość zdobycia rankingu FIDE w szachach szybkich.

  1. ORGANIZATOR:

Włocławski Klub Szachowy 1938 oraz Centrum Kultury B B klub „STARA REMIZA”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

8 grudnia 2017 (piątek)

Sala gier – Włocławek ul. Żabia 8, klub „Stara Remiza”.

 

  1. UCZESTNICTWO:

W turnieju mają prawo uczestniczyć wszyscy zawodnicy z byłego woj. włocławskiego             z maksymalnie II kategorią ( wymóg nie dotyczy nauczycieli) .  Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub mailowo do dnia 7 grudnia, do:

Janusza Augustowskiego – 692 147 519 ; mail : augustjan@wp.pl

Pawła Grochowalskiego – 662 257 030 ; mail : grochowalskipawel@wp.pl

Zapisy przyjmowane będą również na sali gry przed rozpoczęciem zawodów, ale wówczas bez gwarancji przyjęcia zawodnika do turnieju.

Maksymalna liczba uczestników to 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  1. SYSTEM ROZGRYWEK:

Zawody przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenia komputerowe programem Chess Arbiter Pro. Kolejność końcowa miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, a w razie równości decydować będzie wartościowanie wg punktacji Buchholza średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw              oraz progresu.

Tempo gry:  12 minut + 5 sekund za każde posunięcie, dla zawodnika na partię.

 

  1. PROGRAM TURNIEJU:

1645 – 1700zapisy i weryfikacja listy startowej

1700 – 2030 rundy 1÷7   

Około godziny 2100zakończenie turnieju i wręczenie nagród

 

  1. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne pokrywa Włocławski Klub Szachowy 1938. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

  1. NAGRODY:

Dyplomy + Puchar dla Mistrza Włocławka Nauczycieli.

  1. USTALENIA KOŃCOWE:

        Turniej będzie zgłoszony do FIDE. W zawodach obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. dotyczące szachów szybkich. Ubezpieczenie zawodników na własny koszt. Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację wizerunku w mediach  i sprawozdaniach. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji                Regulaminu.

Organizatorzy

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja