Dotacje na założenie działalności gospodarczej, mieszkańcy Włocławka też mogą skorzystać

Rekrutacja wystartowała 27.11 i potrwa do 15.12.2017r.

„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy mogą otrzymać: bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 400 zł, szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 20 godz., wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 1200 zł miesięcznie, doradztwo biznesowe i opiekę mentora.

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą kontaktować się pod numerem tel. 883 135 297. Informacje na ten temat znajdują się również na stronie internetowej www.e-misja.org.pl

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja