Termomodernizacja budynków oświaty – etap czwarty

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 30.11.2017 r.

Urząd Miasta ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest czwarty etap termomodernizacji budynków oświaty na terenie miasta Włocławek. Chodzi o termomodernizację budynków Zespołu Szkół Budowlanych.

Budynek nr 1 to warsztaty szkolne i Centrum Kształcenia Praktycznego, budynek nr 2 - administracyjno-dydaktyczny, budynek nr 3 to budynek główny dydaktyczny z salą gimnastyczną.

Zakres prac jest szeroki. W ramach zadania nastąpi m.in. wymiana stolarki, termoizolacja dachu, termoizolacja ścian zewnętrznych, wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, a także: wymiana instalacji odgromowej, montaż budek lęgowych dla ptaków, roboty blacharskie.

Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 miesięcy i nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja