Ruszył Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

Szczegółowe informacje na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1755

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W 2018 roku będą realizowane następujące obszary programu:

B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

D - likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,

E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach,

F - tworzenie warsztatów zajęciowej,

G - finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej.

 

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja