Porady prawne dla ngo-sów

Od 16:00 do 18:00

Do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu powracają porady prawne dla organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.

Najbliższe spotkanie z doradcą odbędzie się 29 listopada w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie WCOPiW przy ul. Żabiej. Głównym tematem zaplanowanego dyżuru będzie: „Pomoc w dostosowaniu statutu do nowych przepisów”.

Organizacje lub grupy inicjatywne chcące skorzystać w tym dniu z doradztwa w innym niż powyżej zakresie powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie/problem drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel.  54 416 62 60 oraz drogą elektroniczną na adres: [email protected]

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja