Cykl bezpłatnych szkoleń, mogą skorzystać także ngo-sy

Organizatorem szkoleń jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu informuje o szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone od listopada do 15 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a tematyka obejmuje m.in.: warsztaty w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Prawo zamówień publicznych i zasadę konkurencyjności, Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Pełna informacja na ten temat: http://cop.wloclawek.pl/2017/11/cykl-bezplatnych-szkolen/

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja