Przetarg na urządzenie „Ogrodu na Pompce” rozstrzygnięty

"Na Pompce"

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na zadanie, którego celem jest rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym parku miejskim im. Henryka Sienkiewicza.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ostrowicki z Tłuchowa, z ceną brutto: 2.929.421,82 zł, najkrótszym terminem realizacji zadania wynoszącym 6 miesięcy oraz najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia wynoszącym 60 miesięcy.

Zgodnie ze specyfikacją, w parku, w części „na Pompce”, przewidziano budowę wiaty rekreacyjnej o funkcji wystawienniczej i dydaktycznej. We wnętrzu będą znajdować się tablice tematyczne dotyczące ochrony środowiska we Włocławku. Elementami dydaktycznymi tej części parku będą m.in.: rzeźba w formie globusa na cokole betonowym, tablica dydaktyczna oraz tabliczki do oznaczania roślin.

Ponadto, zostanie wybudowany nowy układ komunikacyjny, tj. ścieżka pieszorowerowa oraz fragmenty chodników. Teren będzie wyposażony w elementy małej architektury, m.in. ławy, stoły drewniane i ławki. Pojawią się nowe nasadzenia: drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste, cienioznośne trawy i turzyce oraz trawniki.

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja