Pod patronatem Prezydenta Włocławka

„Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza?”

III Konkurs Wiedzy Biblijnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku zaprasza uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z rejonu włocławskiego do udziału w III Konkursie Wiedzy Biblijnej.

Celem konkursu jest m.in.: poznanie Ewangelii według świętego Łukasza, ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka, pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże, wyłonienie talentów, wspierając uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań oraz kompetencji.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-V (I grupa wiekowa) i VI-VII (II grupa wiekowa) szkół podstawowych z rejonu włocławskiego. Konkurs składa się z dwóch etapów: międzyklasowego i międzyszkolnego.

Zgłoszenia na konkurs należy składać do 30 listopada br. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są pod adresem http://www.sp20.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=124&Itemid=808 

Jednym z honorowych patronów konkursu jest prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja