Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego uczcili 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

99 lat niepodległości

11 listopada 2018 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latch zaborów ( (1795–1918).

Z udziałem władz Gminy Brześć Kujawski oraz Powiatu Włocławskiego, odbyły się w Kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 99 lat. 

Wydarzenia z 11 listopada poprzedzone zostały wieloma innymi zdarzeniami. Wtedy i potem młode Państwo Polskie musiało zmagać się z wieloma przeciwnościami.

 

Najważniejasze chwile z 11 listopada 2018 roku to:

 

  • przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu[7]
  • po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich
  • rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie
  • nadburmistrzem Poznania powołany zostaje Jarogniew Drwęski (poprzednik: Ernst Wilms)
  • data wybrana w II Rzeczypospolitej jako pamiątka odzyskania faktycznej niepodległości przez Królestwo Polskie (formalnie niepodległość Królestwa została ogłoszona 7 października)

 

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja