Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 przyjęty

Uchwała nr XXXIV/133/2017

Rada Miasta Włocławek Uchwałą Nr XXXIV/133/2017 z dnia 24 października 2017 r. przyjęła Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Jak informuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, program określa cele, zasady, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, zakres oraz formy współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi. Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań oraz jak największe wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych.

Z uchwałą można się zapoznać na stronie: http://www.bip.um.wlocl.pl/uchwala-nr-xxxiv1332017-rady-miasta-wloclawek-z-dnia-24-pazdziernika-2017-r-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-miasto-wloclawek-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami/

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja