Jest coraz chłodniej, służby apelują o wrażliwość wobec osób bezdomnych

Pomoc bezdomnych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski apeluje o szczególną czujność i wrażliwość w stosunku do osób bezdomnych oraz wszystkich, którzy mogą mieć problemy z poruszaniem się.

Przypominamy, że we Włocławku funkcjonują następujące placówki udzielające tymczasowego schronienia: 

- Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Płockiej – 50 miejsc

- Schronisko dla niepełnosprawnych osób bezdomnych przy ul. Karnkowskiego – 25 miejsc

- Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn przy ul. Karnkowskiego – 125 miejsc

- Ogrzewalnia przy ul. Wyszyńskiego – 15 miejsc

Wszystkie placówki są prowadzone przez Caritas Diecezji Włocławskiej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski informuje, że osoby bezdomne i znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą uzyskać pomoc pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 301 630, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Po godzinach pracy Urzędu Wojewódzkiego można się kontaktować z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 52 34 97 777. 

 

Strażnicy miejscy już kilka tygodni temu skontrolowali koczowiska bezdomnych.

 
W październiku Straż Miejska zakończyła kontrolę miejsc potencjalnego przebywania i wykorzystywania ich przez osoby bezdomne w nadchodzącym okresie zimowym. Wytypowano około 11 takich miejsc i budynków znajdujących się w Michelinie, na Osiedlu Południe i Kazimierza Wielkiego, które w ciągu całego bieżącego roku były przedmiotem zainteresowania osób bezdomnych.  

 

Ponieważ jednak, oprócz miejsc sprawdzonych przez strażników miejskich, mogą pojawić się zupełnie nowe, Straż Miejska prosi o współpracę ze strony mieszkańców i ewentualny kontakt poprzez Dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986.

 

Każda tego typu informacja zostanie zweryfikowana.

 

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja