Jak zgłosić sprawę Rzecznikowi Konsumentów?

Interwencje rzecznika realizowane są oczywiście bezpłatnie

Wyjaśniamy Do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. 3 Maja 22 (budynek Urzędu Miasta, pokój nr 10), zgodnie z obowiązującymi procedurami, można zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy.

W przypadku konieczności podjęcia interwencji pisemnie, wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu spraw do rzecznika. Ostateczny termin załatwienia sprawy zależy m.in. od złożoności sprawy, czasu oczekiwania na odpowiedź od przedsiębiorcy, stanowiska przedsiębiorcy oraz innych organów i instytucji.

Jeśli chodzi o szczegóły procedury w przypadku składania przez konsumenta pisemnego wniosku, to wzór formularza jest dostępny pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/mrk01-udzielanie-porad-prawnych-w-sprawach-konsumenckich-wystepowanie-do-przedsiebiorcow-w-sprawach-z-zakresu-ochrony-praw-konsumentow/  

Do wniosku powinny być załączone wszystkie dokumenty w sprawie w tym w szczególności: kserokopia dokumentu zakupu towaru/usługi (paragon, faktura, rachunek, umowa), zgłoszenie reklamacyjne do przedsiębiorcy, odpowiedz przedsiębiorcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy, dokument gwarancyjny oraz wszelka inna korespondencja w sprawie.

Konsument zgłasza sprawę o interwencję osobiście w siedzibie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ewentualnie emailem, załączając zeskanowane wszystkie niezbędne dokumenty z podaniem swojego numeru telefonu. W razie braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany telefonicznie do ich uzupełnienia.

O udzielenie informacji lub porady można zwrócić się również telefonicznie pod nr tel. 54 414 43 05

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja