Konkurs na scenariusz gry miejskiej rozstrzygnięty!

Wręczenie bonów odbędzie się podczas uroczystej gali

Od 24 września do 23 października trwał konkurs na scenariusz gry miejskiej. Był on skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców Włocławka do czynnego udziału w procesie rewitalizacji poprzez bliższe poznanie rewitalizowanego obszaru miasta.

Zadanie polegało na przygotowaniu scenariusza gry miejskiej, która odbywać się będzie na obszarze rewitalizowanym, przybliży jego historię i będzie promować jego walory.

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

- Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych;

- Agnieszka Białopiotrowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji;

- Agnieszka Biesiada, Kierownik Referatu Strategii i Projektów;

- Aleksandra Kulińska, Kierownik Referatu Kultury i Promocji.

Przy ocenie prac konkursowych komisja kierowała się spełnieniem wymogów formalnych oraz kryteriami, które uznano za najważniejsze dla osiągnięcia celów i zadań konkursu. Były to:

- interesująca tematyka gry oraz scenariusz, który tworzy spójną całość;

- ciekawe przybliżenie obszaru rewitalizowanego, jego historii i stanu obecnego;

- adekwatne  dla grupy odbiorców zaplanowanie trasy oraz zadań.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i żywej dyskusji Komisja konkursowa przyznała pierwsze i drugie miejsce.

Drugie miejsce i bony podarunkowe o wartości 300 złotych dla każdego członka grupy otrzymują:

- Justyna Dąbrowska, Monika Jankowska i Łucja Ochocińska.

Scenariusz gry spełnił wszystkie warunki formalne, a w ocenie merytorycznej przyznano mu 8 punktów.

Pierwsze miejsce i bony podarunkowe w wysokości 500 złotych dla każdego członka grupy otrzymuje zespół w składzie:

- Mateusz Kapitajna, Klaudia Antkiewicz, Aleksandra Ekiert, Karolina Pawłowska i Kinga Antczak.

Scenariusz spełnił wszystkie wymogi formalne oraz został najwyżej oceniony pod względem merytorycznym.

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja