Bezpłatne szkolenia zawodowe

Wśród szkoleń zawodowych do wyboru znajdują się: kurs prawa jazdy i kursy…

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych zaprasza osoby w wieku 18-29 lat z terenu woj. kujawsko - pomorskiego, nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni.

Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2

Projekt jest adresowany do osób, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, i które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu. W ramach projektu przewidziano indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 6 godz./osobę

Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie: www.szkolenia.asise.plMasz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja