Rozmawiali o przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

„Włocławek mówi przemocy STOP”

Takiemu problemowi były poświęcone warsztaty MOPR dla opiekunek domowych, przeprowadzone w ramach projektu „Włocławek mówi przemocy STOP”. Udział w warsztatach wzięło 48 osób  - pracowników Polskiego czerwonego Krzyża oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Uczestniczki, podzielone na cztery grupy, podczas 4 godzinnych warsztatów poznały symptomy występujące u osób zależnych doświadczających krzywd i formy przemocy stosowane przez jej sprawców. W ramach bloku ogólnego pracownicy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża poznali cykle przemocy oraz uzyskali informacje o miejscach i zakresie udzielanej pomocy dla osób doświadczających przemocy, dla sprawców oraz dla świadków. Ciekawym elementem okazało się dla uczestniczek omówienie procedury Niebieskiej Karty; opiekunki przekonały się, że procedura jest narzędziem pomocy a nie restrykcji.

W trakcie dyskusji uczestniczki dowiedziały się jakie podejmować działania w sytuacji podejrzenia występowania przemocy i jakie podejmować działania zaradcze. Dyskusje były też momentami refleksji i wymiany doświadczeń, ponieważ problemem jest niechęć osób starszych do ujawniania przemocy jakiej doświadczają ze strony swoich dzieci, wnuków, czy współmałżonków. Dla osób pomagających w takich sytuacjach priorytetem jest, by zachęcać starsze osoby do skorzystania z pomocy, np. rozmowy z pracownikiem socjalnym, policjantem dzielnicowym lub z pielęgniarką, czy lekarzem.

 

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1724

 

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja